zabezpieczenia
antykorozyjne
i chemoodporne

najnowsze
technologie

Doświadczenie
i wiedza
techniczna

Referencje

Głównymi odbiorcami usług spółki Lukor są:

  • ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW  Sp. z o.o.
  • RAFAKO SA.
  • KONSTAK Sp. z o.o.
  • Wallstein Ingenieur GmbH
  • ELMEN Sp. z o.o.
  • INSTAL BIAŁYSTOK S.A.

Spółka z powodzeniem realizuje  prace na terenie całego kraju zdobywając cenne doświadczenia, spełniając przy tym wszelkie wymogi stawiane przez kontrahentów.

Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
  Zabezpieczenie antykorozyjne wentylatorów spalin bl. 858MW w Elektrowni Bełchatów systemem etylokrzemianowym wg technologii firmy Hempel.

Rok wykonania: 2009

Powierzchnia: 2000m2

Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów wody chłodzącej bl. 858MW w Elektrowni Bełchatów systemem epoksydowo-bitumicznym wg technologii firmy Sika.

Rok wykonania: 2010

Powierzchnia: 1000m2

Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
Wykonanie prac antykorozyjnych na instalacji hydroodpopielania w Elektrowni Bełchatów systemem epoksydowo-poliuretanowym wg technologii firmy Sika.

Rok wykonania: 2010

Powierzchnia: 12000m2

Alstom Power Sp. z o.o.
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej w budynku kotła bl. 858MW w Elektrowni Bełchatów systemem epoksydowo-poliuretanowym wg technologii firmy PPG.

Rok wykonania: 2010

Powierzchnia: 5000m2

ELMEN Sp. z o.o.
Wykonanie laminatu winyloestrowego na powierzchniach betonowych kanalików i komór ściekowych IOS bl. 858MW w Elektrowni Bełchatów wg technologi firmy Connector.

Rok wykonania: 2010

Powierzchnia: 2000m2

Zeman HDF Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne nowego i istniejącego przewodu kominowego w Cementowni Kujawy – Lafarge systemem etylokrzemianowo-silikonowym wg technologii firmy Teknos.

Rok wykonania: 2010

Powierzchnia: 750m2

ELMEN Sp. z o.o.
Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego posadzek w budynku absorberów IOS bl. 858MW w Elektrowni Bełchatów systemem epoksydowym wg technologii firmy Tikkurila.

Rok wykonania: 2011

Powierzchnia: 2500m2

KONSTAK Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych kanałów powietrza, wentylatorów dla kotła bl. nr 5 Elektrowni Pątnów systemem epoksydowo-poliuretanowym wg technologii firmy OLIVA.

Rok wykonania: 2011

Powierzchnia: 1500m2

INSTAL Białystok S.A.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej rurociągów technologicznych w zakładzie chemicznym ZACHEM systemem epoksydowo-poliuretanowym wg technologii firmy Sigma.

Rok wykonania: 2011

Powierzchnia: 2500m2

ELMEN Sp. z o.o.
Przygotowanie do zabezpieczenia chemoodpornego kanału spalin bl. nr 6 w Elektrowni Bełchatów.

Rok wykonania: 2011

Powierzchnia: 3000m2

INSTAL Białystok S.A.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali osadu wysuszonego Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu systemem epoksydowo-poliuretanowym wg technologii firmy Tikkurila.

Rok wykonania: 2011

Powierzchnia: 3000m2

Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
Zabezpieczenie chemoodporne kanałów spalin odsiarczonych, zbiorników technologicznych IOS bl. nr 1 i 2 w Elektrowni Bełchatówsystemem winyloestrowym wg technologii firmy REMA TIP TOP.

Rok wykonania: 2011

Powierzchnia: 2500m2

KONSTAK Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej i obejm rurociągów technologicznych Project Maasvlakte systemem epoksydowo-poliuretanowym wg technologii firmy Hempel.

Rok wykonania: 2012

Powierzchnia: 1000m2

Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
Zabezpieczenie chemoodporne kanałów spalin wlotowy do absorbera IOS bl. nr 1 i 2 w Elektrowni Bełchatów systemem winyloestrowym wg technologii firmy REMA TIP TOP.

Rok wykonania: 2012

Powierzchnia: 3000m2

PSE Sp. z o.o.
Mycie hydrodynamiczne, inwentaryzacja uszkodzeń wykładziny chemoodpornej w kanale spalin odsiarczonych i wymienniku ciepła IOS bl. nr 7 w Elektrowni Bełchatów.

Rok wykonania: 2012

Powierzchnia: 4000m2

ELMEN Sp. z o.o.
Czyszczenie i przegląd kanału spalin surowych bl. nr 7 w Elektrowni Bełchatów.

Rok wykonania: 2012

Powierzchnia: 2000m2

Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
Czyszczenie i przegląd wraz z naprawami stali kanału spalin surowych bl. nr 8 w Elektrowni Bełchatów.

Rok wykonania: 2012

Powierzchnia: 4000m2

Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne i chemoodporne klap w kanałach spalin IOS bl. nr 8 w Elektrowni Bełchatów systemem winyloestrowym wg technologii firmy REMA TIP TOP.

Rok wykonania: 2012

Powierzchnia: 500m2

Wallstein Ingenieur
Zabezpieczenie antykorozyjne obudowy wymiennika ciepła oraz kanału dolotowego do absorbera IOSZ bl. nr 8 w Elektrowni Bełchatów systemem etylokrzemianowym wg technologii firmy Hempel.

Rok wykonania: 2012

Powierzchnia: 400m2

RAFAKO S.A.
Naprawa wykładzin chemoodpornych kanału dolotowego i wylotowego z absorbera IOS bl. nr 4 w Elektrowni Bełchatów systemem winyloestrowym wg technologii firmy REMA TIP TOP.

Rok wykonania: 2012

Powierzchnia: 350m2

KONSTAK Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej rurociągów popiołu z podestami nad dachem systemem epoksydowo-poliuretanowym wg technologii firmy Tikkurila.

Rok wykonania: 2013

Powierzchnia: 1000m2

KONSTAK Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne kanałów na potrzeby budowy Knauf systemem malarski epoksydowo-poliurtanowym oraz silikonowym wg technologii firmy Tikkurila i Jotun.

Rok wykonania: 2013

Powierzchnia: 800m2

RAFAKO S.A.
Naprawa wykładzin chemoodpornych kanału dolotowego i wylotowego z absorbera IOS bl. nr 3 w Elektrowni Bełchatów systemem winyloestrowym i bromobutylowym wg technologii firmy REMA TIP TOP.

Rok wykonania: 2013

Powierzchnia: 250m2

KONSTAK Sp. z o.o.
Zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne konstrukcji chłodni kominowej systemem epoksydowo-poliuretanowym oraz pęczniejącym wg technologii firmy PPG i Tikkurila.

Rok wykonania: 2013

Powierzchnia: 2250m2

ELMEN Sp. z o. o.
Wykonanie naprawy wykładziny chemoodpornej w kanale IOS blok 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów.

Rok wykonania: 2013

Powierzchnia: 200m2

RAFAKO S.A.
Naprawa gumowych wykładzin: króćców mycia demisterów (odkraplaczy), ścian absorbera i króćców technologicznych ścian absorbera oraz naprawy laminatowych wykładzin króćca wlotowego do absorbera w Instalacji Odsiarczania Spalin bloku nr 11 w PGE Elektrowni Bełchatów.

Rok wykonania: 2014

Powierzchnia: 250m2

Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
Zabezpieczenie chemoodporne klapy obejściowej wraz z pasem przed i za klapą w ramach modernizacji podgrzewu spalin IOS bloku nr 12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Rok wykonania: 2014

Powierzchnia: 150m2

Wallstein Ingenieur
Zabezpieczenie antykorozyjne obudowy wymiennika ciepła oraz kanału dolotowego do absorbera IOS bl. nr 11 i 12 w Elektrowni Bełchatów systemem etylokrzemianowym wg technologii firmy Hempel.

Rok wykonania: 2014

Powierzchnia: 800m2