zabezpieczenia
antykorozyjne
i chemoodporne

najnowsze
technologie

Doświadczenie
i wiedza
techniczna

Dane adresowe

LUKOR Sp. z o.o.

ul. Instalacyjna 16
97-427 Rogowiec

tel: +48 535 697 373
e-mail: lukor@lukor.pl

NIP: 7712822400
REGON: 100733060